January 3rd, 2008

zuv

криптоэтимология

Внезапно,

я понял, что же именно напоминает мне весь этот новомодный лэпрослэнг ("упячка", "риальни", "потс" и прочая).

Это ж болгарский язык!

Вот например:
През 886 г. България приема глаголическата азбука, създадена от византийските мисионери св.св. Кирил и Методий през 50-те години на 9 век. Глаголицата постепенно е заменена с кирилица - азбука, създадена в Преславската книжовна школа в началото на 10 век. За неин създател се смята св. Климент Охридски. Повечето букви в кирилицата са заети от гръцката азбука; за онези звукове, които нямали гръцки еквивалент, се използвали опростени варианти на глаголически букви.
Днес българският език се изписва главно на кирилица и понякога на латиница. Правилникът за прилагане на Закона за движението по пътищата позволява латиницата по пътните знаци и затова почти всички те се изписват на двете азбуки. Същото се отнася и за табелите с имената на улиците.

You always get to the basics, вощем.

Спервоначалу подумалось было на прославленный албанский, но непродолжительные исследования показали, что албанский - какая-то жутковатая неславянская хренота, навроде как венгерский.